аксесоари за GSM
Застраховки BUL INS bul ins застраховки автокаско и гражданска отговорност http://aksesoari-gsm.com/
СЕО оптимизация

Офиса се намира в кв."Дианабад", предлага всички видове застраховки, подготовка на документи за огледи и щети, сервиз на автомобили!

 

zastr
SEO оптимизация
ftg

 

ОБРАТНО

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ

Всяка организация или човек ежедневно са изправени пред потенциалната опасност да причинят вреди на трети лица! Застраховането на отговорности е необходимата превенция и 
най-добра, универсална защита, покриваща последиците от настъпилите неблагоприятни събития. Ние предлагаме:
 ЗД “Бул Инс” АД предлага застрахователни продукти в областта на отговорностите, 
насочени към индивидуални и корпоративни клиенти:

ЗАСТРАХОВКА “Обща Гражданска отговорност“
Застрахователна защита за физически и юридически лица. Покритие на рискове за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността на Застрахования, включително и на отделна негова структура; Разходи по защита на Застрахования; Експертни и свидетелски разходи и такива, 
направени за ограничаване на вредите
ЗАСТРАХОВКА “Професионални отговорности” Застраховките „Професионални отговорности” са предназначени за лица, практикуващи професионалната си дейност и ги защитават от съдебни искове от техни клиенти /пациенти и трети лица, които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия. Част от застраховките са задължителни по силата на закон или наредба.
Видовете застраховки “Професионални отговорности” са:
ЗАСТРАХОВКА "Гражданска отговорност при ползване на огнестрелно оръжие" Предмет на застраховане е отговорността от настъпване на имуществени и неимуществени вреди, в резултат на използване на оръжие от Застрахования или негови служители, във връзка с дейности, разрешени от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на оръжие се предлага на:

застраховки BULINS мобилна група