аксесоари за GSM
Застраховки BUL INS bul ins застраховки автокаско и гражданска отговорност http://aksesoari-gsm.com/
СЕО оптимизация

Офиса се намира в кв."Дианабад", предлага всички видове застраховки, подготовка на документи за огледи и щети, сервиз на автомобили!

 

zastr
SEO оптимизация
ftg

 

ОБРАТНО

 

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Български и чуждестранни граждани, на възраст над 1 година, за периода на пребиваването им в туристически обекти на територията на Република България.

Покрити рискове

 

Лимит на отговорност

Лимитите на отговорност са самостоятелни и подлежат на договаряне, в рамките и съгласно застрахователната тарифа на ЗД "Бул Инс" АД.

Сключване на застраховката

Застраховката се счита за сключена, от датата на адресната регистрация на застрахования в туристическия обект, а при организиран туризъм на чуждестранни граждани от момента на пресичане границите на Република България, при заплатена застрахователна премия.

Валидност на застраховката

Застраховката е в сила:
За български и чуждестранни граждани от датата на първата регистрация в туристическия обект до последната регистрационна дата на пребиваване в туристическия обект;
При организиран туризъм на чуждестранни граждани от момента на пресичане границите на Република България;
Застрахователното покритие за злополука е валидно и по време на организирани екскурзии в страната, когато застрахованият не е освободил туристическия обект.

 

Застрахователна премия

Фирмите туроператори  периодично  отчитат  събираните застрахователни премии пред  ЗД "Бул Инс" АД, съгласно изискванията посочени в Специалните условия на застрахователната полица.

 

застраховки BULINS мобилна група