аксесоари за GSM
Застраховки BUL INS bul ins застраховки автокаско и гражданска отговорност http://aksesoari-gsm.com/
СЕО оптимизация

Офиса се намира в кв."Дианабад", предлага всички видове застраховки, подготовка на документи за огледи и щети, сервиз на автомобили!

 

zastr
SEO оптимизация
ftg

 

ОБРАТНО

 

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЗАСТРАХОВА?
Ползватели на застраховката са само и единствено Юридически лица.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
„Пожар и природни бедствия” е застраховка срещу индустриален пожар.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ЗАСТРАХОВА С ПОЛИЦАТА?

-    Сгради
-    Машини
-    Съоръжения и оборудване
-    Стопански инвентар
-    Транспортни средства без МПС

-    Стоки
-    Материали и продукция
-    Незавършено производство


ПОКРИТИЯ

Покритията са разделени по Клаузи и могат да се комбинират. Минимално условие за сключване на полица обаче е основното покритие (Клауза „О”). Към него могат да се добавят допълнително покритите  рискове изброени в „Клауза Р” и „Клауза С”.

При тази клауза покритите рискове са:
-    Пожар
-    Удар от мълния (пряко и непряко попадение)
-    Експлозия
-    Имплозия
-    Сблъскване(падане) на летателни апарати и тела,части и предмети падащи от тях.
Важно е да знаете, че от това основно покритие се изключват рисковете:
-    Умишлен палеж
-    Взривяване

Тук се включват групи от следните рискове:

-    „Р1” - Природни бедствия – Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне в следствие на естествено натрупване на лед и сняг, наводнение в следствие на  природни бедствия,щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия.
-    „P2” -  Измокряне, причинено от спукване на водопроводни,канализационни,отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации. 
При основното и разширеното покритие се застраховат и разходите за предотвратяване или ограничаване на разрушителното действие на застрахователно събитие за почистване,привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества,след настъпило застрахователно събитие, но не повече от 2% от застрахователната сума, освен ако не е уговорено друго.  Тези разходи обаче предварително се съгласуват със застрахователя.

застраховки BULINS мобилна група