html BULINS застраховки БУЛ ИНС Злополука
аксесоари за GSM
Застраховки BUL INS bul ins застраховки автокаско и гражданска отговорност http://aksesoari-gsm.com/
СЕО оптимизация

Офиса се намира в кв."Дианабад", предлага всички видове застраховки, подготовка на документи за огледи и щети, сервиз на автомобили!

 

zastr
SEO оптимизация
ftg

 

ОБРАТНО

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
 Застраховката „Злополука” от ЗД „Бул Инс” АД осигурява застрахователна защита на застрахованите лица, като дружеството приема да изплати застрахователно обезщетение в случаите на смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност, настъпила на територията на Република България и/или чужбина, в резултат на застрахователна злополука.

КАКВИ ВАРИАНТИ ПРЕДЛАГА БУЛ ИНС?

1. Застраховка “Злополука“ в  ЗД “Бул Инс” АД се предлага в два варианта :
    - спортни рискове – професионалисти и любители;
- учащи – начални, средни и висши учебни заведения и детски градини;
- медицински разноски до 1 000 лв., не само при злополука, но и при остри заболявания; 
- екскурзии, почивки, teambuilding;
- планинска застраховка с плащане на Планинската Спасителна Служба
- други
 Какво получавате при сключване на тази застраховка?
Пример:
Имам ли ограничение в избора на условията?
Вие можете сами да изберете застрахователната сума, срока на застраховката и покритията, за които искате да се застраховате.

2. Застраховка „Злополука на местата” за личните Ви Моторни превозни средства
Защо да ползвате тази застраховка?
3. Задължителна застраховка “ЗЛОПОЛУКА” на пътниците в обществения транспорт
Защо да се застраховате?
Застраховката се сключва съгласно изискванията на Наредба №24 за задължително застраховане.

Какво представлява?
Предмет на застраховане по задължителна застраховка “Злополука” са животът, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт и лицата, намиращи се в непосредствена близост до средствата за обществен транспорт при качване или слизане  в случай на  трайна загуба на трудоспособност или смърт от злополука.
Има ли териториален обхват?
Да, задължителната застраховка “Злополука” е в сила само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Р. България.

4. Застраховка  злополука при планински туризъм
Какво ви предлагаме ние?
ЗД “Бул Инс” АД осигурява застрахователна защита на застрахованите лица за срока на застраховката при настъпване на злополука във връзка с планински туризъм и спортни дейности.
Дружеството изплаща разноски осъществени от Планинската Спасителна Служба към БЧК за спасителни, издирвателни и медицински дейности оказани на застрахования.

5. Задължителна застраховка „Трудова злополука"
Защо да я сключите?
Задължителната застраховка „Трудова злополука” се сключва съгласно Наредба на Министерския Съвет за задължително застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука”, приета с постановление № 24 от 06.02.2006 г. на основание член 52 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Какви рискове са покрити?
Покрити рискове са временна загуба на трудоспособност от трудова злополука, трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука и смърт на застрахованото лице от трудова злополука.
Как се определя застрахователната сума и какво се изплаща?
Застрахователната сума за рисковете смърт от злополука и трайна загуба на работоспособност от злополука е равна на 7-кратния размер на годишната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.
Застрахователната сума за риска временна загуба на трудоспособност от трудова злополука е равна на месечната брутна заплата на работника или служителя към момента на сключване на застраховката. Изплаща се % от тази застрахователна сума в зависимост от продължителността на неработоспособността, съгласно Наредбата.

 

застраховки BULINS мобилна група